Условия за ползване

Общи условия за ползване на сайта

 • Посетителите имат право да разглеждат сайта, статиите и публикации в него. Те не са задължени и не е необходимо да се регистрират за това. Могат да оценят и коментират. Да се забавляват!
 • Потребителите (регистрираните потребители) имат право да предлагат за публикуване статии, вицове, рецепти, но не и игри. За да се случи това, те трябва първо да се регистрират. Също могат свободно да коментират и оценяват вече публикуваните истории.
 • Администраторът има неограничени права и следи за спазването на правилата и условията за ползване на този сайт. Той може по всяко време да смени дизайна, промени тематиката и/или домейна, да закрие сайта по основателни причини.
  Всички ваши предложения за публикуване може да бъдат моделирани без предупреждение или изтрити, ако не отговарят на условията за публикуване.

Чрез РЕГИСТРАЦИЯ в сайта, Вие се съгласявате на следните условия:

 1. Потребителят се съгласява, че е автор на статията, която пише. В случай, че потребителят не е автор, той трябва да е носител на авторските права върху текстовия и снимков материал към статията.
 2. Потребителят се съгласява неговите статии да се разпространяват чрез RSS емисия на сайта.
 3. Потребителят се съгласява неговите статии да се разпространяват в социални мрежи и други сайтове.
 4. Потребителят се съгласява около неговите статии да бъдат поставени реклами или линкове към трети лица.
 5. Потребителят се съгласява, при регистрацията неговите лични данни да се съхраняват в база данни, в съответствие със законовите норми.
 6. Потребителят се съгласява, че при неговото посещение може да се събират данни за неговата дейност и посетени страници от администратора на сайта, както и от трети страни като търсещи машини или рекламни агенти.
 7. Потребителят се съгласява, че ако прави системни нарушения на условията и правилата на ползване на този сайт или прояви хакерски умения, за да наруши неговата дейност, неговият акаунт ще бъде изтрит и IP-то му ще бъде блокирано, а за нанесени по-сериозни щети, ще бъдат предприети мерки за довеждането му под отговорност.

Не се приемат (изтриват се) статиите, които:

 • не отговарят на законовите нормативи и противоречащи на моралните норми с оскърбително текстово или графично съдържание;
  съдържат по-малко от 350 думи в съдържанието си;
 • не са над 80% уникални;
 • не са правилно добавени в съществуващите категории и раздели на сайта;
 • съдържат подвеждаща и некоректна информация, целяща измама или съдържаща безмислена или лъжлива информация;
 • нарушават авторските права и запазени търговски марки;
 • публикувани на чужди езици, освен български;
 • съдържат множество правописни, синтактични, граматически и смислови грешки;
 • повтарящи се и/или целящи единствено обратната връзка към друг блог или сайт;
 • не отговарят на едно или повече от посочените по-горе условия, както и по преценка на администратора.

Отговорност и ограничение на отговорността:

 1. Потребителят носи абсолютно пълната материална и друга отговорности за действията си в сайта, както и пред трети лица, пред законодателството на Република България, органите за защита на авторското право на собственост и на правата на търговска марка и знак.
 2. Администраторът и собственикът на сайта не носят отговорност за съдържанието на статиите, както и евентуални вреди или неудобства, възникнали от работата или недостъпността на сайта.

Ако не сте съгласни с условията за ползване, моля не се регистрирайте!

Условията за ползване могат да бъдат променяни или допълвани по всяко време, за което не дължим известие към нашите потребители.