Рибите в нашите води

Общият брой на видовете риби, които могат да се срещнат в нашите езера, реки, язовири и по крайбрежието на Черноморието, надхвърля 200. В това число обаче биолозите включват и риби, които само епизодично са се завъртели край нашите морски брегове. Включени са и видове, които никой никога не е ловил с въдица. И понеже нашата цел е тъкмо спортният риболов, […]

Вижте повече...

Инстинкти на рибите

Какви инстинкти имат рибите? Някои от рибешките реакции често изглеждат като разумни действия, но биолозите твърдят, че това е невъзможно. Според тях става дума само за наследствени инстинктивни качества, които се проявяват при определени условия. Ловният инстинкт при хищните видове се активизира главно от зрителното възприятие на подходящата по размер рибка или нейното засичане с помощта на страничната линия. Разбира […]

Вижте повече...

Защитни похвати на рибите

Какви защитни похвати има рибите? Малките рибки търсят сигурността под камъните или сред гъстите водорасли. При някои видове се наблюдава и заселване в подмоли, дупки и други подобни „апартаменти”. При костура пък застраховката е във вид на бодливи гръбни перки, които могат да създадат проблеми на лапналия го по-голям хищник. При експерименти в басейн е установено, че наистина хищниците първо […]

Вижте повече...

Окраска на рибите

Каква окраска имат рибите? При повечето рибешки видове се наблюдава ярко изразена защитна мимикрия. Това е способността на живите организми да приспособяват шарките си към околната среда. При рибите по принцип имаме по-тъмен гръб, по-светла странична окраска и съвсем светъл корем. Така рибата има по-големи шансове да остане незабелязана от естествените си врагове, защото, ако я гледаме отгоре, тя се […]

Вижте повече...
1 2