Дребен уклей, закачен на куката, се зъби…

Дребен уклей, закачен на куката, се зъби на дебнеща го от подмола щука: – Ти само ми ала! Ще видиш какво ще стане! На една хапка ще те лапна. VN:F [1.6.3_896]please wait…Rating: 9.5/10 (2 votes cast)VN:F [1.6.3_896]Rating: +1 (from 1 vote)

Вижте повече...

Стоят двама рибари на брега…

Стоят двама рибари на брега, пият си винце и си говорят, загледани в плувките. – Миналата седмица си тръгнах оттук с цяла кофа риба, ама по пътя до вкъщи се отбих в три кръчми и рибата свърши. – Аз пък само преди два дни си тръгнах от тук с един грамаден шаран. Когато се събудих на другата сутрин, гледам – […]

Вижте повече...

Риболовец се възхищава…

Риболовец се възхищава от тъкъмите на колегата си: – Страшни въдици имаш! – Сигурно е така, щом и рибата бяга от тях… VN:F [1.6.3_896]please wait…Rating: 0.0/10 (0 votes cast)VN:F [1.6.3_896]Rating: 0 (from 0 votes)

Вижте повече...

Рибите в нашите води

Общият брой на видовете риби, които могат да се срещнат в нашите езера, реки, язовири и по крайбрежието на Черноморието, надхвърля 200. В това число обаче биолозите включват и риби, които само епизодично са се завъртели край нашите морски брегове. Включени са и видове, които никой никога не е ловил с въдица. И понеже нашата цел е тъкмо спортният риболов, […]

Вижте повече...
1 2 3 4 5 29