Дребен уклей, закачен на куката, се зъби…

Дребен уклей, закачен на куката, се зъби на дебнеща го от подмола щука:
– Ти само ми ала! Ще видиш какво ще стане! На една хапка ще те лапна.

VN:F [1.6.3_896]
Rating: 9.5/10 (2 votes cast)
VN:F [1.6.3_896]
Rating: +1 (from 1 vote)

Стоят двама рибари на брега…

Стоят двама рибари на брега, пият си винце и си говорят, загледани в плувките.
– Миналата седмица си тръгнах оттук с цяла кофа риба, ама по пътя до вкъщи се отбих в три кръчми и рибата свърши.
– Аз пък само преди два дни си тръгнах от тук с един грамаден шаран. Когато се събудих на другата сутрин, гледам – от шарана ни следа, а край леглото ми се търкалят само три празни бутилки вино.

VN:F [1.6.3_896]
Rating: 6.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.6.3_896]
Rating: +1 (from 1 vote)

Риболовец се възхищава…

Риболовец се възхищава от тъкъмите на колегата си:
– Страшни въдици имаш!
– Сигурно е така, щом и рибата бяга от тях…

VN:F [1.6.3_896]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.6.3_896]
Rating: 0 (from 0 votes)

Рибите в нашите води

Общият брой на видовете риби, които могат да се срещнат в нашите езера, реки, язовири и по крайбрежието на Черноморието, надхвърля 200. В това число обаче биолозите включват и риби, които само епизодично са се завъртели край нашите морски брегове. Включени са и видове, които никой никога не е ловил с въдица. И понеже нашата цел е тъкмо спортният риболов, оттук нататък ще се занимаваме само с онези видове, които могат да се ловят със спортна въдица или пък могат да ни послужат за стръв, за да примамим други, по-интересни за хващане хищници…

VN:F [1.6.3_896]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.6.3_896]
Rating: +1 (from 1 vote)
1 2 3 4 5 29