Архив за етикет: златна рибка

Рибар замята цял ден и не хванал нищо…

Рибар замята цял ден и не хванал нищо. Решил да хвърли последен път привечер и не щеш ли хванал малка рибка. Помислил си:
– То с нея и без нея все тая – и я хвърлил в реката. – Седнал на земята и почнал да си събира такъмите и си мисли:
– Ех, да имаше сега нещо за хапване. . . – и туп от небето паднала маса, отрупана с гозби. Зачудил си той, па си рекъл:
– Бе, това добре, ама да имаше и нещо за пийване. . . – И туп от небето паднала каса бира. Тогава рибарят се плесна по челото:
– Че аз съм хванал златната рибка бе да се е. . а в г. . . за! . . . Оооп. . оооп. . . – понадигнал се той.