Архив за етикет: инстинкти

Инстинкти на рибите

Какви инстинкти имат рибите?

Някои от рибешките реакции често изглеждат като разумни действия, но биолозите твърдят, че това е невъзможно. Според тях става дума само за наследствени инстинктивни качества, които се проявяват при определени условия. Ловният инстинкт при хищните видове се активизира главно от зрителното възприятие на подходящата по размер рибка или нейното засичане с помощта на страничната линия. Разбира се, в мотивите за атака може да се търси и обяснение като защита на своята територия на обитаване, прогонване на натрапника или просто любопитство. Има обаче и случаи, в които съвсем недвусмислено може да се говори за изработени рефлекси на базата на собствения жизнен опит. Например при експеримент щука, хваната веднъж на блесна, по-късно е атакувала без проблем жива стръв, като е отбягвала повторна атака на изкуствената примамка. Известно е също, че в някои рибовъдни стопанства шараните са приучени да идват за храна след определен звуков сигнал. В Германия неотдавна се разгоря и остра дискусия около пускането на веднъж хванатите шарани по системата „риболов без тиган”. Противниците на този пуритански еко-риболов твърдяха със съответните доказателства, че веднъж убодените риби ставали необичайно предпазливи и всячески избягвали и най-вкусните примамки, ако около тях има влакно. Опасенията на противниците на прекалената екология бяха, че тези шарански „професори” могат да повлияят зле с личния си пример и на останалите обитатели на водоема.