Архив за етикет: риби

Инстинкти на рибите

Какви инстинкти имат рибите?

Някои от рибешките реакции често изглеждат като разумни действия, но биолозите твърдят, че това е невъзможно. Според тях става дума само за наследствени инстинктивни качества, които се проявяват при определени условия. Ловният инстинкт при хищните видове се активизира главно от зрителното възприятие на подходящата по размер рибка или нейното засичане с помощта на страничната линия. Разбира се, в мотивите за атака може да се търси и обяснение като защита на своята територия на обитаване, прогонване на натрапника или просто любопитство. Има обаче и случаи, в които съвсем недвусмислено може да се говори за изработени рефлекси на базата на собствения жизнен опит. Например при експеримент щука, хваната веднъж на блесна, по-късно е атакувала без проблем жива стръв, като е отбягвала повторна атака на изкуствената примамка. Известно е също, че в някои рибовъдни стопанства шараните са приучени да идват за храна след определен звуков сигнал. В Германия неотдавна се разгоря и остра дискусия около пускането на веднъж хванатите шарани по системата „риболов без тиган”. Противниците на този пуритански еко-риболов твърдяха със съответните доказателства, че веднъж убодените риби ставали необичайно предпазливи и всячески избягвали и най-вкусните примамки, ако около тях има влакно. Опасенията на противниците на прекалената екология бяха, че тези шарански „професори” могат да повлияят зле с личния си пример и на останалите обитатели на водоема.

Защитни похвати на рибите

Какви защитни похвати има рибите?

Малките рибки търсят сигурността под камъните или сред гъстите водорасли. При някои видове се наблюдава и заселване в подмоли, дупки и други подобни „апартаменти”. При костура пък застраховката е във вид на бодливи гръбни перки, които могат да създадат проблеми на лапналия го по-голям хищник. При експерименти в басейн е установено, че наистина хищниците първо опоскват рибките без защитни бодли и едва след това само гладът може да ги предразположи към “по-пикантната храна” с остри като игли перки. Това обстоятелство е важно за въдичаря, защото от избора на живата му стръв наистина зависи много. При повечето мирни видове спасението от нападащия хищник е класическото бягство. Практически то се изразява с няколко последователни скока ниско над повърхността на водата, с които подгоненият дребосък търси спасение от атаката на бялата риба, костура или щуката. За риболовеца това е ясен сигнал, че хищникът гони в този ден, а това означава, че веднага трябва да бъде потърсен или на жива стръв, или на блесна. При шарановите видове има и един друг малко необичаен защитен механизъм за предпазване на общността. Става дума за отделянето на специално вещество – секрет, който захапаната или наранената червеноперка отделя, умирайки, сякаш за да предупреди посестримите си за сполетялата я участ. Ето защо опитният риболовец няма да започне да чисти част от улова си на брега на водоема, преди да е приключил с излета за деня. Същото се отнася и за натъпкания живарник, който е по-добре своевременно да се извади от водата, отколкото да се рискува някоя от рибите в него да бъде премачкана и да изпусне секрета на опасността.

Окраска на рибите

Каква окраска имат рибите?

При повечето рибешки видове се наблюдава ярко изразена защитна мимикрия. Това е способността на живите организми да приспособяват шарките си към околната среда. При рибите по принцип имаме по-тъмен гръб, по-светла странична окраска и съвсем светъл корем. Така рибата има по-големи шансове да остане незабелязана от естествените си врагове, защото, ако я гледаме отгоре, тя се слива със сиво-зеления цвят на водоема. И обратното – ако я погледнем отдолу, тя става незабележима на светлия сребрист фон на повърхността на водата. Превъзходен пример за изкусна маскировка ни дават и някои популярни хищници. Например щуката сякаш е надянала камуфлажна командоска униформа, която я прави почти незабележима сред водната растителност.

Сетивни органи на рибите

За въдичаря е важно да знае доколко рибите възприемат заобикалящия ги свят и при кои видове кои сетивни органи са по-силно развити. Това би му спестило много спорове по темата, а и би му осигурило известно предимство край водоема, ако предварително добре е проучил сензорното въоръжение и възможностите на противника.

Зрение

Рибешките очи са добре пригодени предимно за близко виждане. По този повод някои ихтиолози се шегуват, наричайки ги късогледи същества. Но все пак повечето риби могат да виждат едновременно в няколко посоки. За по-прецизно разглеждане на обекта обаче рибата трябва да се извърти така, че да го погледне едновременно и с двете си очи. Експериментално е потвърдено, че рибите различават добре около 20 цвята. Това особено се отнася за хищните видове така че по-внимателно с шаренията по изкуствените примамки. В мътна вода рибите не виждат достатъчно добре. Но при много от видовете зрението в сумрак, при свечеряване и зазоряване е много по-остро, отколкото при човека. На практика това означава, че дори и вече да не си виждате плувката, рибите все още отлично могат да забележат стръвта ви. Зрителният кръг, сегментът на ясно виждане при рибите зависи от дълбочината, на която са те. Колкото по-дълбоко е рибата, толкова по-малък кръг вижда. Ако рибокът е на4 метра, може да наблюдава ясно над себе си само кръг с диаметър 60 сантиметра. Ако рибата се изкачи на 2 метра дълбочина, кръгът на ясно възприятие е много по-широк.Така в позиция на самата повърхност рибата вижда най-широко околовръст. Практически това означава, че при излет на пъстърва и речен кефал прикриването е много по-важно, отколкото при излет на дънната платика. Освен това рибите забелязват по-добре движещите се обекти в сравнение с неподвижните.

Обоняние

Вътрешната страна на ноздрите при рибите е покрита от особено чувствителни рецепторни клетки, които отлично възприемат мириса на различни вещества. При някои от видовете ноздрите действат предимно в движение, когато през тях преминава водата с разтворените в нея миришещи вещества. При други риби обаче това не е нужно, защото те са се „изхитрили“ да подават вода към носа си чрез дихателните движения на хрилните капаци. Така те „преслушват“ постоянно водата за нещо вкусно. При типичните хищници като щуката обонянието е слабо развито. При мирните риби напротив, то е достатъчно чувствително, а при змиорката е доведено до съвършенство. За въдичарите е важно да помнят, че повечето от рибите отлично могат да усетят неприятната за тях миризма на потни ръце, немити пръсти след пушене, следи от масла, бензин и други нефтопродукти. Изобщо за риболовеца е нужно да знае, че за рибите обонянието често е по-важно от зрението.

Вкус

Вкусовите рецептори при рибите са разположени не само в устата, но и отвън например по чувствителните мустачки около нея. При някои видове дори и на по-отдалечени от устата места по тялото. Целта на „занятието“ е желаните за ядене неща да бъдат откривани и пробвани на вкус дори преди да попаднат в устата на хитрата твар. Ето над какво дори и печеният риболовец може дълго да се замисли.

Слух

За наш късмет във водата звукът се разпространява 5 пъти по-бързо, отколкото във въздуха. Така че рибите не разполагат с много време, за да определят кой, защо и къде шуми. Но, както се знае от практиката, това хич не им пречи да драсват в дълбокото още щом чуят нещо необичайно край брега на водоема.

Осезание

Уникалният орган за ориентация и усещане на трептения на водата е страничната линия. Системата е съставена от главен канал, който често минава по дължината на тялото, и множество миниатюрни отвори в люспите. През тях изменението в налягането на водата се предава на чувствителни клетки, които на свой ред го отпращат в главния мозък на рибата. „Датчици“ от същия тип са разположени около очите, хрилните капаци, на двете челюсти. С помощта на този сложен сеизмичен орган дори и най-обикновената риба е способна да заобикаля неподвижни предмети, да избягва нежелани срещи с опасни и подозрителни обекти, да поддържа двустранна връзка с екземпляри от своя вид и да определя местоположението на плячката дори без изобщо да я вижда! Това обяснява навика на много риби да атакуват стръвта при пълна тъмнина, както и факта, че дори и абсолютно слепи щуки продължават да ловуват успешно само с помощта на страничната си линия. Ако обаче и този орган излезе от строя, гибелта на животното е неминуема.

Още полезна информация по темата може да Прочетете тук.